ชื่อ - นามสกุล :นางสุดา พันธ์ธรรม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
Telephone :037480022
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหาร